Najkvalitnejšie oleje a mazivá priamo u nás na sklade

Spoločnosť PARAPETROL a.s. dodáva celý sortiment olejov a mazadiel pre priemysel, autodopravu, servisy a poľnohospodárov. Každý pracovník, ktorému zavoláte, dotiahne riešenie Vašej požiadavky až do konca.

Spoločnosť zaisťuje i servis pre firmy ako je kontrola kvality olejov, výmena olejov, čistenie olejov, kontrola a výmena olejových filtrov.

Stredisko technických služieb na základe rozborov odporučí vhodné oleje podľa projektu zákazníka.

Total fluid management je komplexná starostlivosť o zákazníka v oblasti olejov a mazania. Samozrejmosťou je zber opotrebovaného oleja , ktorý spoločnosť vykonáva na základe platného oprávnenia.

U nás je olej pre Váš automobil

pre dokonalú ochranu, maximálny výkon a dlhú životnosť motora, prevodovky a diferenciálu.
Databáza viac ako 2 000 osobných automobilov pre ktoré odporúčame olej 

 

 

 

Olej pre Vaše nákladné vozidlo je taktiež u nás na sklade

Databáza viac ako 400 nákladných vozidiel

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Oleje v ponuke firmy PARAPETROL a.s.

  • motorové oleje pre dvojtaktné motory
  • motorové oleje pre štvortaktné motory
  • motorové oleje pre dieselové motory
  • motorové oleje pre nákladné a úžitkové automobily
  • motorové oleje pre športové a súťažné automobily
  • hydraulické oleje
  • ložiskové oleje
  • priemyselné oleje
  • obrábacie kvapaliny

 

Spoločnosť PARAPETROL a.s. je distribútorom olejov českého výrobcu PARAMO a.s. Pardubice, ktoré sa predávajú pod značkou PARAMO a a MOGUL.
Ceny dodávaného tovaru pre zmluvných veľkoodberateľov sa stanovujú dohodou. Každý zmluvný veľkoodberateľ má v našej firme prideleného obchodníka, ktorý poskytuje zákazníkovi úplný servis (zabezpečuje technické listy, vyhlásenia o parametroch, KBU a pod.) a je schopný a oprávnený dohovárať so zákazníkom zmluvné ceny.
Predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi zabezpečujeme prostredníctvom našich prevádzok za ceny podľa aktuálneho maloobchodného cenníka.

 


 

Dôkazom našich kvalitných služieb sú nasledovné certifikáty

Certifikát EN ISO 9001:2008

Spoločnosť PARAPETROL a.s. spĺňa systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2009 / EN ISO 9001:2008.

 

Rozsah platnosti:

 

– kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností
– výroba asfaltových lakov, tmelov a suspenzií
– výroba suchých omietkových zmesí, špárovacích hmôt a stavebných tmelov
– výroba minerálnych olejov, mazadiel a vazelín
– hydroizolácie spodných stavieb a striech
– medzinárodná a vnútroštátna nákladná a cestná doprava

 

Certifikát EN ISO 14001:2004

Strategickým zámerom spoločnosti PARAPETROL je vytvárať také podmienky pre realizáciu služby zákazníkom,
ktoré zabezpečia opakujúce sa vzťahy so zákazníkmi a ich nadštandardnú spokojnosť pri dôslednej ochrane
životného prostredia. Na základe požiadaviek normy STN EN ISO 14001: 2005 / EN ISO 14001:2004
 sa predstavenstvo spoločnosti Parapetrol a.s. zaväzuje zabezpečiť také poskytovanie služieb,
ktoré bude v súlade s ochranou životného prostredia.
K dosiahnutiu účinnosti rozvážneho environmentálneho správania spoločnosti,
berúc ohľad na ciele uvedené v politike kvality, na legislatívne požiadavky a požiadavky
STN EN ISO 14001:2005 sa zaväzujeme spĺňať nasledovné:
– sústavné zlepšovanie systému environmentálneho manažérstva
– pravidelné sledovanie a dodržiavanie legislatívnych požiadaviek
– monitoring vznikajúcich environmentálnych aspektov
– hospodárne narábanie s odpadom
– pravidelné rozvíjanie environmentálneho povedomia zamestnancov formou školení

 

Certifikát OHSAS 18001:2007

Spoločnosť PARAPETROL a.s. spĺňa systém manažérstva kvality podľa normy STN OHSAS 18001:2009 / OHSAS 18001:2007.
OHSAS 18001 je rad noriem pre hodnotenie a posudzovanie ochrany zdravia a bezpečnosti práce
(Occupational Health and Safety Assessment Specification) – ktorej predmetom je vytvárať politiku zdravia
a bezpečnosti práce s cieľom ochrany zdravia a bezpečnosť práce zlepšovať.

 

Enviromentálna schránka

V prípade otázok a pripomnienok v oblasti plnenia enviromentálnej politiky firmy PARAPETROL a.s.
pošlite svoje vyjadrenie na parapetrol@parapetrol.sk

 


 

Distribúcia produktov

 

Distribúciu výrobkov PARAPETROL a.s. zaisťuje prostredníctvom odbytových závodov v ŠURANOCH, BRATISLAVE, MARTINE, LUČENCI, PREŠOVE a v HUMENNOM, čím sa predávaný tovar stáva dostupným po celom území Slovenska.

 

 

 


 

PARAPETROL a.s. zaisťuje služby v oblasti Total Fluid Managementu-u

čo predstavuje služby v nasledovných oblastiach:
– Meranie kvality obrábacích kvapalín.
– Starostlivosť o obrábacie kvapaliny.
– Kvapalinové čistenie obrábacích centier.
– Vysávanie – odoberanie obrábacích kvapalín.
– Návrh a dopĺňanie nových kvalitných obrábacích kvapalín.
PARAPETROL a.s. ponúka a zaisťuje služby a produkty prostredníctvom odbytových závodov v ŠURANOCH, MARTINE, PREŠOVE, HUMENNOM, LUČENCI a v BRATISLAVE, čím ponúka služby a produktydostupným po celom území Slovenska.
Princíp čistenia prostredníctvom prevádzkových kvapalín
Princípom čistenia prevádzkových kvapalín na strojných zariadeniach je fyzikálno-chemická úprava:
1. filtrácia,
2. flotácia,
3. sterilizácia,
ktorou dôjde k čisteniu prevádzkových kvapalín, rezných emulzií, reznych olejov.
Čistenie je realizované mobilným spôsobom na adrese objednávateľa použitím sacích hubíc a vysokého tlaku, k čisteniu kovoobrábacích strojov, nádrží, zberných nádrží a sudov.
PARAPETROL a.s. ponúka vysokokvalifikovaný spôsob čistenia strojných zariadení prostredníctvom špičkových zariadení MKR.
Prevádzková kvapalina /emulzia, olej/ sa prečerpá do stroja MKR SF 500 /s vnútorným objemom nádrže 500 l/, kde je vákuovo cez pásový filter zbavená hrubých nečistôt od priemeru 10 mikrónov /oterové kovy, triesky z obrábania, brúsne kaly, odumreté ložiská baktérií/. Tlakovou prevádzkovou kvapalinou /v závislosti od čistenej kvapaliny/ je vyčistená pracovná plocha, trubkové rozvody a zberná nádoba /napr. vaňa, nádrž, kontajner, atď/. Odstránené nečistoty sú odsávaním a filtrovaním vákuovo separované cez vyššie uvedený filter. Prevádzková kvapalina je po zbavení mechanických nečistôt prečerpaná do čistej zbernej nádoby.
Následne je vyváženým ponorným plavákom membránovým čerpadlom cez kovový filter prečerpaná do stroja MKR TB 250, kde po spomalení prevádzkovej kvapaliny a následnej flotácii zbytkového oleja, dochádza k jeho separácií od prevádzkovej kvapaliny a odtečení do zberného zásobníka zbytkového oleja.
K likvidácií mikroorganizmov dochádza UV ožiarením, alebo pridaním sterilizátora do prevádzkovej kvapaliny, ktorá je spätne vrátená do systému a pripravená na opätovné použitie.
Zariadenia MKR sú vysoko výkonné, vybavené niekoľkými čistiacimi postupmi v jednom systéme, prístroj je vybavený vákuovou filtráciou na odstránenie nečistôt a triesok a jednotka pracuje ako vysokotlakový čistiaci systém.

 

 


 

Referencie

Tatravagonka,
Jamp Svorada,
Matador Ind.,
Welding,
ZP Podbrezova,
ZP Eko Qelet,
Klimstahl, KMO,
Omnia KLF,
PSL,
RKS,
Vienna Int.,
Elektrovod,
Fimad,
MV CNC,
M Tech.,
ZTS Special,
ASA,
ZTS Strojarne

 


 

Tešíme sa na našich zákazníkov,

sú našou inšpiráciou a prinášajú nám výzvy.